Intressant

Pronunciation: [intres'an:t (el. -'ang:t)
Explanation: With the ability to attract your interest. 
Idiom: How interesting! (Så intressant!)
Inflections: intressant, intressanta
Synonyms: medryckande
Definition: som väcker intresse, medryckande, fängslande  

Intervjuinslag av mig till dig om saker jag upplever intressanta.
0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 

Flickr Photostream

Twitter Updates

Instagram